The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Anwisning til wäxt-rikets kännedom. Förra delen. Om wäxternes delar och allmänna egenskaper. Sednare delen. De i Swerige wildt wäxande, i trädgårdar, plantager och på åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste utländske wäxter; med indelnings-ordning. Kännemärken, läkedoms- och hushålls-nytta, hem-orter, upodlings-sätt, m.m. Tredie uplagan, förbättrad och wida tilökt.
Sthlm, J. C. Holmberg, 1792-(93). 8:o. 460,(64) s. & X utvikbara grav. plr. Häftad i ngt nött marmorerat samtida pappomslag med påklistrad marmorerad rygg från 1800-talets första tredjedel och handskriven gul titeletikett. Falsarna lite spruckna upp- och nedtill. Inlagan oskuren. Enstaka gamla marginalanteckningar i bläck och blyerts. Lager- och småfläckig. Fuktfläck mitt på de första bladen. En större fläck i yttermarginalen på s. 177-80. Talrika fuktfläckar, framförallt i nedre marginalen och mot slutet i yttermarginalen och texten, liksom planscherna där de två sista fått kraftiga fuktfläckar. Soulsby A catalogue of the works of Linnæus 650 d. Krok Bibliotheca botanica suecana 2, som inte uppmärksammat bladet med förlagsreklam på slutet. Första upplagan trycktes 1768 och en andra utkom 1784. Denna tredje upplaga är enligt undertecknad notis på s. 459-60 försedd med "tilökningar och förbättringar angående wäxternas medicinska och hushålls-nytta" av Anders Johan Hagströmer.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/35730890/1792-hoffberg-carl-fredrik-anwisning-til-waxt-rikets-kannedom-forra

Browse more rare books from the year 1792


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.