The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Den Første Prøve af Mathesi Practica, hvorudi Tidens Beskaffenhed korteligen forestilles, og Den letteste og visseste Maade at stille Uhrverker bliver fremsat, samt og hvorledes mand kand kiende og tractere gode Uhrverker, undersøgt og forklaret af (...), Mathem. Studioso.
Kbh., Trykt hos Andreas Hartvig Godiche, paa Authoris Bekostning. 1742. Liten 8vo. Samtidig marmorert omslag. (8), 43, (1) s. Med tabeller i teksten og en kobberstukket illustrasjon.. Didrik Sivert Brumundt (ca. 1709-1779), "Han ernærede sig ved at give Information i Matematik". Uvanlig
      [Bookseller: Damms Antikvariat]
Last Found On: 2013-07-20           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/356128/1742-brumundt-dietrich-sivert--den-forste-prove-af-mathesi-practica

Browse more rare books from the year 1742


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.