The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Beskrifning på svenske djur. Första classen, om mammalia eller däggande djuren.
Uppsala, J. F. Edman, 1798. 8:o. (12),100 s. Häftad i samtida gråpappersomslag förstärkt med en nära samtida blå glättad ryggremsa. Rester av en handskriven titel på ryggen. En fuktfläck upptill på främre omslaget har spridit sig in i inlagan fram till s. 8. Några enstaka understrykningar och marginalnoteringar i blyerts och bläck. Med ett par gamla namnteckningar, Peter Jacob Hjelm och C. E. Meijer, den senare daterad julen 1832. Schreber Svenska jaktens litteratur 377. Allt som utkom. Enligt Björn Dal var Thunberg (1743-1828) inte "särskilt kritisk i detta arbete, utan återger en hel del från Olaus Magnus och andra äldre författare". Bengt-Olof Landin påpekar att boken var ämnad för allmänheten och att "texten är vederhäftig nog för sin tid, den är väl anpassad till en olärd läsare, dock ingalunda inställsamt vardaglig". Gunnar Brusewitz har kallat arbetet "ett ambitiöst ehuru något stelbent försök", men tillägger att den inte desto mindre "kan sägas vara vår första zoologiska handbok i modern mening". Peter Jacob Hjelm (1746-1813) var en av Torbern Bergmans lärjungar. Han var medlem i Bergskollegium och blev 1792 myntguardien och föreståndare för dess kemiska laboratorium.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/34915517/1798-thunberg-carl-peter-beskrifning-pa-svenske-djur-forsta-classen

Browse more rare books from the year 1798


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.