viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Oeconomiske Balance
eller uforgribelige Overslag paa Dannemarks naturlige og borgerlige Formue til at giøre sine Indbyggere lyksalige, saavidt som de selv ville skiønne derpaa og benytte sig deraf. Kbhvn. 1759. Med kobberstukket titelvignet samt vignetter i teksten. [28] + 344 s. Samtidigt helskind med titelfelt i anden farve skind samt gulddekorationer på ryggen. Kapitæler slidte. Biblioteksstempler samt gammelt navn på friblad.. Pontoppidan havde gennem mange år udvidet sine landsmænds kendskab til landets historiske og topografiske forhold, og ville nu også gerne gøre det samme på det økonomiske plan. De økonomiske spørgsmål rykkede frem på en ny måde, fordi almenheden opdagede, at overvejelserne om beskyttelseslovgivning, told og selvforsyning angik hver husstands materielle velfærd. Pontoppidan tog med optimistisk glæde fat på den opgave at åbne sine landsmænds øjne for landets hjælpekilder og for at fremme dansk arbejde med ovennævnte bog. I samarbejde med grev A. G. Moltke indbød han offentligheden til at indsende afhandlinger om økonomiske og fysiske emner, hvis indhold kunne komme alle til nytte. Et udvalg af disse afhandlinger, hvoraf mange er skrevet af præster, udgav han i Danmarks og Norges oeconomiske Magazin I-VIII, 1757-64. Der findes her et overordentlig stort og patriotisk præget materiale der indeholder kernen i de fleste senere landbrugsreformer. Sammen med de to brødre, præsterne F. C. og O. D. Lütken lagde P. grunden til et sagligt studium af økonomi som videnskab.Yderst sjælden
      [Bookseller: Peter Grosell's Antikvariat]
Last Found On: 2013-06-05           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/328514/1759-pontoppidan-erik-eutropii-philadelphi-1698-1764-oeconomiske-balance

Browse more rare books from the year 1759


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.