viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Minne af kongl.
Dramatiska teatern med en reportoire så väl på alla dramatiska pjeser, som på de å Dramatiska teatern under de sednare åren uppförde sång-pjeser och balletter; tillika med tabell öfver kongl. Stora teaterns nuvarande biljett-priser. Sthlm, F. B. Nestius, 1825. 12:o. (2),69,(1) s. & 1 litograferad plansch. + Supplement till kongl. Dramatiska teaterns minne. Sthlm, F. B. Nestius, 1826. 12:o. (2),71-103,(1) s. & 1 utvikbar litograferad plansch. Hklbd från ca 1900 med blå titeletikett. Stänkta snitt. Etiketten ngt nött och ryggen med en liten fläck. Lagat övre hörn på s. 21-24 med liten förlust av pagineringen. Tråkig lagning i nedre marginalen på s. 79-80 och i yttre marginalen på s. 99-100, båda med mindre textförluster. Fläck på s. 101. Den första planschen skuren invid bild och uppklistrad på ett medbundet brunt papper.. Den ena planschen föreställer Makalös, den andra med avbildningar av olika dekorationselement på Makalös fasad. Utgavs med anledning av att Makalös brunnit ned och den Dramatiska teatern därmed förlorat sin spellokal
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-06-05           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/328500/1825-widerstrom-carl-henrik-minne-af-kongl

Browse more rare books from the year 1825


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.