The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Svenska jägarförbundets nya tidskrift 1863-1939. Första årgången - Sjuttiosjunde årgången.
Stockholm, Samson & Wallins förlag, 1863/Uppsala, Almqvist & Wiksells boktryckeri, 1939. 77 årgångar bundna i 39 volymer. Illustrationer i texten samt planscher. De tidigare årgångarna innehåller färglitografier av bröderna von Wright. Gulddekorerade uniforma halvskinnband med två ryggtitelfält av mörkare skinn.. Komplett svit. Allt som utkom. Från och med årgång 46, 1908, är titeln Svenska jägarförbundets tidskrift. Bilden föreställer de tre första och två sista volymerna i serien
      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
Last Found On: 2013-05-29           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/326390/1863-svenska-jagarforbundets-nya-tidskrift-1863-1939

Browse more rare books from the year 1863


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.