The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Svenska boktrycknings-historien, journal utan critik.
I. bandet. Strängnäs, A. J. Segerstedt, 1810-11. 8:o. 574 s. Tagen ur band och insatt i gammalt marmorerat pappomslag med handskriven titeletikett. Omslaget delvis loss och med revor i främre falsen. Sporadiska lagerfläckar. Pappersförtunning med minimala textförluster på s. 137-38. Insidan av främre omslaget med ett urklipp från en gammal bokkatalog, några anteckningar i bläck och blyerts och J. O. Wedbergs stpl.. Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 385. Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 123 anger bara 10 häften, istället för 12. Allt som utkom. Redigerades av L. Hammarsköld och utgavs av A. J. Segerstedt. Verket hade som målsättning att bibliografiskt beskriva och kortfattat referera alla under året utgivna skrifter i Sverige, ofta dessutom med kortare citat ur dem. Den höga ambitionsnivån var sannolikt skälet till att tidskriften avstannade efter endast denna första årgång
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-05-29           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/326387/1810-hammarskold-lorenzo-svenska-boktrycknings-historien-journal-utan-critik

Browse more rare books from the year 1810


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.