viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Then christeligha kyrkiones historia/ d.
Luc Osiandri, hwaruthi frhandlas om alla m§rkelige och namnkunnige saker/ som upp sextonhundrade hr/ r§knades ifrn wr fr§lsares Jesu Christi fdelse in til thenna tijdh/ uthi gudz frsamling fwer wijdha werlden sigh tildraghit hafwa. H§ruthi frfattas och alla keysares/ konungars/ potentaters/ som i medler tijdh lefwat hafwa/ bedriffter/ s§rdeles the som Christi frsamling och thet andelighe w§sendet ang: item/ the romerska pfwars/ och andre biskopars och f§ders handlingar: martyrers lefwerne och affgng: k§ttares och falska l§rares ursprung/ och huru the §re frdmde wordne: thesslijkes om alle concilier/ mten och sammankomster/ och hwad ther p §r frhandlat och beslutit: ssom och om the christnes h§fftige frtryck och frflielser/ som the utaff omilde tyranner hafwa uthsttt. Snderskifftat uthi tre tomos eller deelar. [...] uthtolkat aff Erico Schrodero. I-III:1-2. Sthlm, uthgngen och publicerat aff translatoris eghen typographia, 1635. Folio. (2),859,(1 blank,22,2 blanka) + (2),802,(20) + (2),64,64-67,69-384 + (2),293,292-93,296-372,(10) s. Titelsidorna tryckta i rtt och svart. Tre ntta skinnbd frn sent 1600-tal med upphjda bind och rik oxiderad ryggdekor. Maskangrepp upptill p ryggen till del I och nedtill till del I och III. Dessa angrepp forts§tter §ven en bit in i de inre falsarna. Enstaka lager- och smfl§ckar samt delvis ngt bruntonad. I den frsta delen §r en gammal namnteckning bortklippt nedtill i yttermarginalen p titelbladet med liten lagning. Ngra gamla lagningar i nedre yttre hrnet p s. 1, i vre yttre hrnet p s. 45, i yttre hrnet p s. 277 och §ven en lagad reva i yttermarginalen p s. 371. Fuktfl§ckig i vre och nedre marginalen frn titelbladet till s. 265. Reva i vre marginalen p s. 415 och kraftiga rostfl§ckar med hl och bokstavsfrluster p s. 469. Sporadiska maskhl nedtill i inre marginalen. Den andra delen har en gammal lagning nedtill i yttermarginalen p s. 1. Ngra sidor kraftigt bruntonade: 27, 33, 267, 497-500 och 509-12. Sporadiska fuktfl§ckar i vre marginalen, t.ex p s. 109-20 och i inre marginalen p s. 133-35. Sm§rre textfrluster p s. 239 och en pappersfrlust med minimal textfrlust i yttermarginalen p s. 369. ñvre yttre hrnet bortrivet p s. 549. I del III §r frs§ttsbladet bortklippt. Fl§ckar i inre marginalen p s. 131-40 i III:1 och i samma del ett par lagade revor i yttre och nedre marginalen p s. 363. Den sista avdelningen med en liten reva i vre marginalen p s. 151 och enstaka fuktfl§ckar i vre marginalen. Med J. V. J. Hyckerstrms namnteckning och Christian Hammers exlibris. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 667. Frfattaren som var hovpredikant i Wºrtenberg dog 1604 och kyrkohistorien §r skriven fram till 1601. Ericus Schroderus (1575-1647) var, tillsammans med brodern Johan Skytte, l§rare t prins Karl Filip och utsgs 1612 till korrektor ver kronans tryck med till§gget att han skulle lta vers§tta sdant som kunde anses ndv§ndigt, vilket 1622 bef§stes med titeln translator regius. Han grundade senast 1634 ett eget tryckeri och agerade sj§lv frl§ggare fr mnga av sina vers§ttningar med hj§lp av frikostiga anslag frn statskassan, genom den s kallade 'Äùbibeltryckstunnan'Äù. 'ÄùSvenskt biografiskt lexikon'Äù skriver att det §r troligt att Schroderus ensam gav upphov till fler trycksidor §n vad som sammanlagts hade tryckts i Sverige under hela 1500-talet!
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2017-04-20           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/3256908/1635-osiander-lucas-then-christeligha-kyrkiones-historia-d

Browse more rare books from the year 1635


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.