The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske mænd, som ved trykte skrifter have giort sig bekiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omstændigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt, fuldstændig anføres. 1.-3. deel.
Helsingør & København 1771-84. I 4 1800-talls skinnbd. med ryggdekor i gull. (22) + 647 + 654 + (10) + 1018 + (4) s. Foldet stamtavle. Interfoliert. Ryggene slitt.. .
      [Bookseller: Ruuds Antikvariat]
Last Found On: 2018-01-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32421982/1771-worm-jens-forsog-til-et-lexicon-over-danske

Browse more rare books from the year 1771


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.