The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Swenskt dialect lexicon. Hvarutinnan uppteknade finnas the ord och talesätt, som uti åtskilliga Svea rikes landsorter äro brukelige, men ifrån allmänna talesättet afvika. Till upplysning af vart sprak [sic!], och bevis om thes ömnighet igenom trycket utgifvet.
Uppsala, 1766. 4:o. (12),200 s. Häftad i samtida nött och lätt solkigt gråpappomslag. Ryggen med flera smådefekter. Oskuren och delvis ouppskuren. Enstaka småfläckar. Liten reva i nedre marginalen på s. 167. Obetydligt maskhål på s. 181-200. Fint ex. Warmholtz 8996. The Hannås collection 322. Graesse III:411. Ihre utgick för sitt lexikon från E. Benzelius samlingar av dialektord, men fick även bidrag från ett antal korrespondenter, bl.a. Sven Hof.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-01-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32421379/1766-ihre-johan-swenskt-dialect-lexicon-hvarutinnan-uppteknade-finnas

Browse more rare books from the year 1766


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.