The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

på hans 70-årsdag den 19 febr. 1935.
Generalstabens Litografiska Anstalt. Stockholm. 1935 Bunden i ett privatbundet halvskinnband. 5 upphöjda bind. Övre guldsnitt. Främre omslag medbundet. XVI, 668 (2) sidor. Gott skick. Rikligt illustrerad och med utvikbara kartor. I serie med Geografiska Annaler utgivna av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Årg XVII. Medföljer gör ett tackkort där Sven Hedin, där han tackar för bidrag i Hyllningsskriften. Sven Hedin har signerat kortet på framsidan.
      [Bookseller: Antikvariat Hundörat]
Last Found On: 2018-01-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32371585/1935-hyllningsskrift-tillagnad-sven-hedin-pa-hans-70-arsdag-den-19

Browse more rare books from the year 1935


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.