The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, Vdi Fire Bøger forfattet : Den Første Bog indeholder Danmarckis oc Norgis Fructbarhed, Deeling, Kiøbstæder, Indbyggeris Qualiteter oc fornemste Omstænde ... Den Anden Bog forklarer Jordegodtzis Eyendom, Herlighed, Deeling, Indkomst, Accidentier etc. ... Den Tredie Bog handler om Jordegodtzis Kiøb oc Sal, Sødskind- oc Mage-Skifters, sambt Marckereebnings Forhold ... Den Fierde Bog fremstiller Maal oc Vegts Vnderskeed i hvert Land, Syssel oc Lehn...
København., 1656. 4to. Samtidig helskinnbind med opphøyde ryggbånd og rik ryggforgylling. Ekstra gravert titelblad. (20), 359, 652, (48) s. Tilsammen 1116 s. . (Peter Hake / Jørgen Holst) Dansk. Thesaurus II, 376. Bibl. Dan. II, 598. Bibl. Norv. III, 1854. Arent Bernsten (1610-80). Et meget fint eksemplar.
      [Bookseller: Damms Antikvariat AS]
Last Found On: 2018-01-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32357762/1656-berntsen-arent--danmarckis-oc-norgis-fructbar-herlighed-vdi

Browse more rare books from the year 1656


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.