The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Kort-Begryp van't rechte en ware Christendom of Gewigtige Grond-Regels betreffende beyde het recht Christelicke Geloove en de ware Godsaligheyt. Den tweeden Druck, Op nieuws uyt 'et Frans vertaelt na't vermeerderde en laetst overgesiene Exemplaer.
Amsterdam, Jacob van de Velde 1685. "(12) 467 (25) p. Origineel Perkament, 8° (Titelpagina en laatste 30 pagina's teer aan de randen, hierdoor diverse pagina's van het register geplakt en enkele woorden tekstverlies.)".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2018-01-10           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32352147/1685-labadie-jean-de-kort-begryp-vant-rechte-en-ware

Browse more rare books from the year 1685


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.