The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Odaterat brev till Fredric Sparre.
20x15 cm. (2) s. Med rubrik skriven av den senare. Med en smärre solkfläck. Ur autografsamlingen på Segersjö. Är ett svar på en promemoria av Fredric Sparre och rör oklarheter i Sparresläktens genealogi. Tilas menar att en kurir "här i staden" bör kunna reda ut några av dessa, bl.a. genom att uppsöka Gabriel Erik Sparre, om denne för närvarande vistas i staden. Daniel Tilas (1712-72) verksamhetsfält spände från geologi till genealogi. Han var bergsråd i Bergskollegiet och gjorde i dess tjänst långa studieresor inom och utom landet. 1768 blev han utsedd till kronprinsens handledare under dennes resa till Bergslagen. Han var en av sin tids främsta bok- och mineralsamlare samt framstående genealogisk expert.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-01-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32344676/1712-tilas-daniel-odaterat-brev-till-fredric-sparre

Browse more rare books from the year 1712


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.