The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

RAPSODIA IBERICĂ. Edición bilingüe. Versión libre del rumano. Con un dibujo [o portret a autorului după desen ȋn craion] de D. Vázquez Diaz
Aron COTRUȘ: RAPSODIA IBERICĂ. Edición bilingüe. Versión libre del rumano. Con un prólogo de Jóse Camón Aznar, un dibujo [o portret a autorului după desen ȋn craion] de D. Vázquez Diaz y un estudio de Francisco Sureda Blanes. Madrid: Editura »Carpati« (Talleres gráficos Marsiega) 1954. 8°. [Pp. 1-4 nenumerotate (foaie cu numerotarea de mână și semnătura autorului, foaia de titlu)], [1 foaie nenumerotată (portret)], pp. 5-94, [3 foi nenumerotată (cuprins, reclama editurii, colofon)]. Coperta originală cu învelitoare din piele de vițel cu o ilustrație și decor poleit, titlul de pe cotor poleit, forzaț de hârtie marmorată, în casetă originală din carton pânzat. Numărul 16 din doar cele 35 de exemplare de lux (tiraj total 715 exemplare) al acestei ediție bilingve a poemului »Rapsodia Iberia« de Aron Cotruș, numerotată și semnată de autoru cu tuș. După ocupația sovietică, datorită orientarii sale politice fasciste și ca fost diplomat al regimului Antonescu, Cotruș, s-a stabilit in exil la Madrid, unde a fondat ziarul și editura »Carpați« in 1945. Casetă ușor uzată, colțurile și muchiile presate, dar in general un exemplar curat al acestui titlu foarte rar. DSR 2001, p. 689ff.
      [Bookseller: Domenico Jacono - VdAÖ / ILAB]
Last Found On: 2018-01-09           Check availability:      Direct From Seller    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32285107/1954-aron-cotrus-rapsodia-iberica-edicion-bilingue-version-libre

Browse more rare books from the year 1954


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.