The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Critik öfver skådespelet Don Juan: dramatikens pedagoger tillegnad. Föranledd af den så kallade recensionen i Stockholms posten n:o 73, 78, 81 och 86. Af T---d.
Sthlm, Elméns & Granbergs boktryckeri, 1814. 8:o. 39 s. Tagen ur band. Lätt lagerfläckig. Litet pappersfel i övre hörnet på s. 24-25. Da Pontes libretto till "Don Juan" hade kommit i en anonym svensk översättning av Carl Gustaf Nordforss 1813. Bengt Johan Törneblad (1782-1820) var författare och publicist. Efter studentexamen och ett försök på ämbetsmannabanan utgav han under åren 1810-12 "Nya posten", där han i fabeln "Räfvarne" insinuerade, att tronföljaren Karl August förgiftats, vilket anses ha underblåst de folkstämningar som kulminerade i Fersenska mordet. Törneblad verkade även som översättare av samtida tysk litteratur och utgav småskrifter, bland annat mot Grevesmöhlen.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-01-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32282294/1814-torneblad-bengt-johan-critik-ofver-skadespelet-don-juan-dramatikens

Browse more rare books from the year 1814


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.