The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Over den brugelige Visitation af neutrale Skibe og Konvojen og et Middel til at hæve begge, ved en almindelig og garanteret Søehandelsfolkeret.
I Kommission hos J.H. Schubothe, Kjøbenhavn 1801. (4),260 s., vignet i træsnit på titelblad, samtidigt halvlæderbind med titel felt med guldtryk, lille mangel ved øverste kapitæl .
      [Bookseller: Andersens Antikvariat]
Last Found On: 2018-01-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32257840/1801-hornemann-mathias-hastrup-over-den-brugelige-visitation-af-neutrale

Browse more rare books from the year 1801


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.