The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Beskrifning öfver Mörkö socken i Södermanland, af C. U. Ekström. Kyrkoherde.
- Stockholm, i Kongl. Ordens-Boktryckeriet, 1828. 8:o. (6),+ 218,+ 27,+ (1) s.+ 3 utvikbara tabeller. Titelbladet med rödstämpel från Vetenskapsakademien. Tillsammans med: (EKSTRÖM, C. U. & SCHÉELE, C. A. von.) Teckningar till beskrifningen öfver Mörkö socken. Stockholm, 1828. Tvär 4:o. Litogr. titelblad,+ 2 utvikbara litogr. kartor,+ 24 litogr. planscher, varav 1 handkolorerad. Första bladet med liten reva och äldre papperslagning. Lätta lagerfläckar. Samtida snarlika hfrbd, guldornerade ryggar med röda titeletiketter, marmorerade pärmpapper. Två volymer. Något olika ryggdekor och etiketter. Essén s. 83. Setterwall 6064. Krok s. 158. Planscherna är litograferade av Schéele. Prosten m.m. C. U. Ekströms (1781-1859) beskrivning över Mörkö, som han skrev på uppdrag av Nils Bonde, hade ambitionen att täcka allt. Öns naturalhistoria upptar två tredjedelar av texten, med en rik beskrivning av bl.a. insektsfloran, men beskrivningen innehåller även anekdoter och folkloristik om allmogens vidskeplighet m.m. Den blev en stor framgång när den utkom 1828. Gunnar Brusewitz frågar sig (i Björnjägare och fjärilsmålare) retoriskt om ?.någon författare kommit närmare det linneanska idealet för en topografisk skildring än pastorn på Mörkö? Den handkolorerade planschen föreställer ett par i sockendräkt.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2018-01-09           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32254227/1828-ekstrom-carl-ulric-beskrifning-ofver-morko-socken-i-sodermanland

Browse more rare books from the year 1828


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.