The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Två illustrationsoriginal till "Lyckans tempel" av Alice Lyttkens: "Sedan lyfte hon sitt lilla huvud, vände sina guldbruna ögon mot hans ansikte och sa med låg röst: Jag är i grossess" / "Min hjärtans lilla Ulrika, du måste förstå hur angeläget det är för mig att si dig som Lorenz' maka. Du är en ganska märklig flicka, sir du...
Laveringar med förhöjningar i vitt. Signerade: "Yngve". På fint, något tonat antikrandat papper med bevarade råkanter, mycket fint skick. 31 x 23 respektive 31 x 24 cm. Bilderna har reproducerats som helsidesplanscher i boken mot s. 324 resp. s. 444. Bland 1900-talets svenska bokillustratörer och tecknare är det ingen som fångats av 1700-talets laveringskonst som den virtuose Yngve Berg. Han utförde flera illustrationer på 1700-talstema, kongeniala både vad teknik och kynne beträffar. Välkänd för de flesta är hans Bellmansillustrationer, men även hans bilder till Goethes Romerska elegier (1929) gjorde stor succé. I Tyskland blev man så hänförda av dem att Bauersche Giesserei utgav en tysk upplaga 1938, och originallaveringarna förvärvades av Goethemuseet i Frankfurt.Här rör det sig om ett par illustrationsoriginal till bibliofilupplagan av Alice Lyttkens roman Lyckans tempel. Så här beskrivs uppdraget av Karl Asplund (1964): "Ett illustrationsuppdrag som intresserade Yngve mycket fick han 1946 av Norstedts förlag då det gällde att illustrera Alice Lyttkens 'Lyckans tempel', som kommit ut 1943 och blivit en succé av stora mått. Handlingen är förlagd till Gustaf III:s tid och skildrar den unge framåtsträvande köpmannen Jacob Tollmans karriär och äktenskap, först med en rik änka, sedan med en intagande och ganska personlig sjuttonårig arvtagerska, Lotta, dotter till en synnerligen amper vintapparänka i Gamla stan. [...] Det är en brett lagd roman i gammal stil [...], framför allt med en korrekt skildring av livet i Gustaf III:s och Bellmans Stockholm, byggd på noggranna studier. [...] Det var en miljö som passade Bellmansentusiasten förträffligt. På sitt sätt kom bilderna till 'Lyckans tempel' att förebåda den senare mästerliga upplagan av Epistlarna med sin fina Stockholmsskildring." Asplund spårar framför allt två konstnärliga inspirationskällor, Hilleströms intima vardagsbilder (ibland tycker sig Asplund se Hilleströmtavlor som förebilder), och Lafrensen i de utsökta bilderna av "det förälskade paret i skimrande parkgrönska".
      [Bookseller: Lorenz B. Hatt]
Last Found On: 2018-01-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32240850/1900-berg-yngve-1887-1963-tva-illustrationsoriginal-till-lyckans-tempel-av

Browse more rare books from the year 1900


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.