The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Gedenk-schriften Betrekkelyk tot het Kweekschool voor de Zeevaart
Auteur onbekend: 1791 Amsterdam, softcover 299 blz. Toen de Kweekschool werd opgericht was dit de eerste instelling op continentaal Europa waar zeevaartkundig onderwijs gecombineerd werd met een internaat. Het was een initiatief van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van s Lands Zeedienst. Bevat Publiek Verslag, den 21 maart MDCCXCI voorgelezen, p.1-67 Bericht wegens den aart en den staat van het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst en van het Kweekschool voor de Zeevaart, Amsterdam 5 december MDCCXCI, p.72 - 131 Bylagen: no1 Generale rekeningen van den beginne tot het jaar 1789 ingesloten, p.2 - 31 no II - XIV Reglement op het bestuur van het Kweekschool voor de Zeevaart, p.33 -164, XV Naamlijst der Commissarissen. In zeer goede staat
      [Bookseller: www.nautiek.nl]
Last Found On: 2018-01-09           Check availability:      booklooker.de    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32238239/1791-gedenk-schriften-betrekkelyk-tot-het-kweekschool

Browse more rare books from the year 1791


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.