The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Moderne bouwkunst in Nederland. 20 monografieën onder redaktie van H.P. Berlage, W.M. Dudok, Jan Gratema en anderen. 20 Volumes; Complete Set in goede staat
- Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932 - 1935. 20 delen in oorspronkelijk HALFLINNEN GEBONDEN (original HALFCLOTH, HARDCOVERS) Met circa 1500 foto's en plattegronden. Text in Dutch ( and also German and English) - Nice set. KEURIGE SET * 1 Algemeene inleiding. 2 De volkswoning, hoogbouw. 3 De volkswoning, laagbouw. 4 De middenstandswoning als etagehuis en flat. 5 De middenstandswoning, het huis voor één gezin. 6 Het groote landhuis en het groote stadshuis. 7 Het landhuisje en de boerderij. 8 Binnenhuisarchitectuur. 9 Winkels en winkelpuien. 10 Kantoren, banken en administratiegebouwen. 11 Gebouwen voor technische doeleinden. 12 Gebouwen voor middelbaar en hooger onderwijs. 13 en 14 Scholen I en II. 15 Kerken. 16 Openbare en overheidsgebouwen. 17 Gemeenschaps- en vereenigingsgebouwen. 18 Gebouwen voor ontspanning. 19 Bruggen. 20 Het ameublement van de straat. [ Architecture / Dutch ]
      [Bookseller: Frans Melk Antiquariaat]
Last Found On: 2018-01-08           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32194871/1932-berlage-hp-dudok-wm-gratema-jan-moderne-bouwkunst-in-nederland-20-monografieen

Browse more rare books from the year 1932


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.