The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Schuite- en jagt-praatjes ofte samenspraken tusschen eenige Heeren, waar in verhandelt worden verscheide Stoffen rakende de Oude en Hedendaagsche gesteldheid van de Nederlandsche Republyk, en wel voornamentlyk word gesproken over eenige nieuws uitgekomene Boeken.
- Te Harlingen : by Folkert van der Plaats, en te Leeuwarden by Abr. Ferwarda en Rudolphus Joh. Noordbeek, 1757. 22 x 14,5cm. In omslag [gemarmerd]. [6], 440 pag. [ Geschiedenis (History) / Dutch Antiquarisch ]
      [Bookseller: Frans Melk Antiquariaat]
Last Found On: 2018-01-08           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32180843/1757-epo-sjuck-van-burmania-wybrand-van-schuite-en-jagt-praatjes-ofte-samenspraken

Browse more rare books from the year 1757


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.