The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Bedenkingen voorgestelt ter nader Verklaringe van 't Boek Jobs. Als was Job in sijn eerste welstand, sware elenden en laatste herstel een Voorbeeld geweest van de Kerke des N.T. in haar eerste segen, sware verdrukkingen (sonderling onder den Antichrist) herstel by de Reformatie en toekomstige heerlijkheid. En als of ook de Gesprekken tusschen Job en de Vrienden sinnebeeldig te passen waren op de twist-redenen, Eeuwen lang herwaarts gevoert tusschen de Belijders der Waarheid en de Aanhangeren des Antichrists. De Kerke tot nader ondersoek voorgedragen.
Leeuwarden, Gerardus Hoogslag 1700. "(16) 759 (16) p. Origineel Perkament, 4° (Mist laatste pagina voorwerk.)".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2018-01-08           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32162847/1700-antonides-theodorus-bedenkingen-voorgestelt-ter-nader-verklaringe-van

Browse more rare books from the year 1700


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.