The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland den 13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut. 1-3.
- Stockholm, 1934. 8:o. 549 s.+ 2 planscher; 570; (2),+ 571-1154; (4),+ XX,+ 400 s. Röda halvmarokängband med guldornerade ryggar och upphöjda bind (Ivar Hanssons bokbinderi, Stockholm). Tre volymer. Liten skada på tredje delens övre bakre fals. Utgiven av svensk Juristtidning. Första delen innehåller rättshistoriska uppsatser från landskapslagarna fram till 1734 års lag och tiden därefter, samt Elof Collianders bibliografi över Sveriges rikes lag 1734-1934. Andra delen innehåller specialstudier kring innehållet och rättstolkningen av 1734-års lag. Del tre är ett faksimil av 1780-års upplaga i antikva av 1734-års lag.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2018-01-08           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32123724/1934-1734-ars-lag-minnesskrift-agnad-1734-ars-lag-av

Browse more rare books from the year 1934


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.