The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Det tusende lokomotivet. Nydqvist & Holm Trollhättan. Minnesskrift.
- Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri A.-B., 1912. 4:o. Illustrerad. 225 s. + löst presentationsblad. Presentationsbladet med lagerfläckar. No 51 av okänd upplaga. Dekorerat original pappersband, blekt rygg och ojämnt blekta pärmar. Två ytskador på bakre pärm. 32,5 x 25 cm.*Utgiven vid leveransen av 1000:e lokomotivet och att verkstäderna grunlades 65 år tidigare.[#\102666]
      [Bookseller: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB]
Last Found On: 2018-01-08           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32123723/1912-hansson-sigurd-det-tusende-lokomotivet-nydqvist-holm-trollhattan

Browse more rare books from the year 1912


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.