The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Jeanne d'Arc.
Amsterdam, G.A. van Oorschot, (1948). Ingenaaid. 56 p. 1e druk. Omslag licht beschadigd.l Uit de bibliotheek van Gerard Kornelis van het Reve, die begin 1949 op de Franse titel met potlood allerlei vermenigvuldigingen en staartdelingen uitvoerde. Vermoedelijk rekende Reve met behulp van deze uitgave uit hoeveel woorden hij nodig had voor de in dezelfde reeks te verschijnen novelle Werther Nieland. Berekeningen als '9,5 woord per regel/ 36 regels per pagina/ 58 pagina's tekst' en 'geschreven: 14 woord per regel/ 50 regels per bladz' leidden uiteindelijk tot de conclusie 'Ik moet dus leveren [...]'.Mooie illustratie van de moeizame totstandkoming van Reve's novelle, die in druk 70 pagina's zou omvatten. Dit vroege document zou niet misstaan in een vitrine van het Gerard Revemuseum in de OBA. In De Vrije Bladen: jaargang 19, schrift 10.Bijgevoegd: REVE, Gerard Werther Nieland. Amsterdam, Van Oorschot, 1949. Ingenaaid. 72 p. 1e druk. Rug minimaal verbruind.De Vrije Bladen, jaargang 21, schrift 3.
      [Bookseller: Antiquariaat Fokas Holthuis]
Last Found On: 2018-01-07           Check availability:      booklooker.de    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32100700/1948-reve-gerard-schenk-dr-vwd-jeanne-darc

Browse more rare books from the year 1948


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.