The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Eiendomsoverdragelse: Vi Oscar af Guds Naade Konge til Norge og Sverige ... Gjøre vitterligt: At ... Bud af 12 000 spds. ... Gaard Østmork, Mat. No. 92 i Skedsmo og Nitedals ... 10. November 184(9?, teksstap) Lövenskiold, sign., (7 andre sign.), Kongelig Segl.
34 x 21 cm. Beskrevet på 3 s. Noen understr. m. blått Hull og noe avrevet fra indre marg, lite teksttap.. . Trykt: No. 59. Riksvåpen, For et Beløp af over12200 spd. og ikke over 12800 Spd./ Eet hundrede og To Speciedaler og 48 Skilling.
      [Bookseller: Norlis Antikvariat]
Last Found On: 2017-12-17           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/30062092/9999-ostmark-losby-eiendomsoverdragelse-vi-oscar-af-guds-naade

Browse more rare books from the year 9999


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.