viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Ornithologia svecica.
I-II. Köpenhamn, H. F. Popp, 1817-21. 8:o. (8),317,(1) s. & 10 utvikbara handkolorerade grav. plr + XIV,112,(2),113-277,(1) s. & 2 utvikbara handkolorerade grav. plr. Två lätt nötta lackade hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar och röda titel- respektive gröna deltiteletiketter (Hedberg). Övre guldsnitt, övriga snitt endast lätt putsade. Ryggarna flammiga. Någon enstaka småfläck, men som helhet en ren och fin inlaga. Försätts- och titelbladet till del I loss. Titelbladet dessutom med en liten obetydlig stjärnstpl nederst. Lagad reva i marginalen på s. 43 och 135 samt pappersförluster i yttermarginalen på s. 81 i del I. Med anteckning att volymerna härrör ur apotekare Gorthons bibliotek och Gunnar Brusewitz exlibris.. Friesen s. 11. Nissen Die illustrierten Vogelbücher 677. Innehåller bl.a. en plansch föreställande den apokryfiska fågeln "Falco longipes" som Nilsson här presenterade som en ny falkart. I själva verket hade han låtit sig luras av ett falsarium i Paykulls naturaliekabinett. Arbetet utkom 1824 i omarbetad svensk översättning som "Svensk ornithologi", av Björn Dal kallad den första populära ornitologin på svenska. Gunnar Brusewitz har ägnat Nilsson ett kapitel i "Den nöjsamma nyttigheten" där han pekar på dennes betydelse som övergångsgestalt mellan två epoker: "Som yngling hade han studerat hos lärjungar till Linné och själv hade han undervisat och inspirerat unga vetenskapsmän, vilka skulle få betydelse för forskningen i vårt sekel." Efter studier vid Köpenhamns universitet och besök i Paykulls naturaliekabinett utkom föreliggande arbete "i en liten vacker volym med handkolorerade illustrationer av den vid Lunds universitet verksamme ritmästaren Anders Arvidsson. Detta arbete befäste snabbt Sven Nilssons anseende som zoolog och kan ses som ett första utkast till Skandinavisk fauna. Det följdes fyra år senare av en avslutande del." Av Nilssons dagboksanteckningar framgår att han lät trycka om kapitlet om ripor efter återkomsten från en resa i norr där han stiftat närmare bekantskap med ripsläktet
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-03-23           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/295630/1817-nilsson-sv-ornithologia-svecica

Browse more rare books from the year 1817


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.