viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

[Pompadour] Fru Pompadours lefwerne, uti hwilket orsakerna til de förda krig, afhandlade fredslut, ambassader och underhandlingar wid de fläste europeiske hofwen, de hemliga hof-intriguer, samt generalers och ministrers caracterer uptäckas och beskrifwas, som under de senare 20 åren, af konung Ludvic den 15:des regering, i Frankrike förekomma.
Författat af henne sjelf på fransyska, och öfwersatt på swenska af L. L. S. I-II. Sthlm, C. Stolpe, 1768. 8:o. (2),207 + (2),211-392,(8) s. Ngt nött samtida hfrbd med upphöjda bind, brun titeletikett och stänkta snitt. Pärmsidorna ställvis nötta. En oidentifierad namnteckning och några bläcknumreringar på insidan av främre pärmen. Fuktfläckar i övre marginalen på s. 23-26, i nedre hörnet på s. 345-46 och i yttermarginalen från s. 367 till slutet, där den sista sidan delvis är bruntonad. Ett mindre nagg i övre marginalen på s. 299. Med Magnus Wåhlins namnteckning.. Darnton Corpus 429 för det franska originalet som trycktes i Liège 1766. Översatt av Daniel Tilas. De avslutande åtta sidorna är rättelser och en bokhandelskatalog från Holmbergs boklåda. Madame de Pompadour (1721-64) var Ludvig XV:s officiella älskarinna och deras relation var en bidragande orsak till den franska monarkins impopuläritet. Flera texter som denna spreds i samtiden, vilka utgavs vara självbiografier författade av någon av konungens mätresser
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-03-23           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/294919/1768-pompadour-fru-pompadours-lefwerne-uti-hwilket

Browse more rare books from the year 1768


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.