The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Prent op de dubbele promotie van Mr F.H. Radermacher Schorer en Mr C.J.W.Loten van Doelen Grothe, naar ontwerp van Anth. Grolman Utrecht 1877
- Promotieprent Utrecht rechtsgeleerdheid 27-10-1877 ; 1 blad plano met tekst en 39 handtekeningen. Handtekeningen van de promovendi en o.a. van: Chr. van Eeghen (Candid. burgem.), Wesseling, Taets van Amerongen, Grothe, Sandberg, Van Limburg Stirum, van Asch van Wijck, Pit, de Block, van Haersma de With, Huydecoper, Speelman, van Zuylen van Nyevelt, van Voorthuysen, Godin de Beaufort, van Vollenhoven, Rutgers van Rozenburg, de Beaufort, Alstorphius von Hemert, van Haersma de With, Dedel, van Nagell, van Eck, van Weede, de Kock, Martens van Sevenhoven, Bake
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. van der Steur]
Last Found On: 2017-12-12           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/29460820/1877-radermacher-schorer-fh-en-cjwloten-van-prent-op-de-dubbele-promotie-van

Browse more rare books from the year 1877


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.