The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Danmarks og Norges Krigs-Armatur I de ældste, mellemste og sidste Tider, Og hvorledes Landet dertil haver været inddeelt og vurderet i de ældste Tider. Om Adelens Opkomst, og hvorledes alle slags Land-Gilds-Sorter ere opkomne, og ere beregnede til Hart-Korn. Samt den sidste Landmaalings Indretnings Brug og Beskaffenhed. Tilligemed et Anhang af to Capitler (.) om den gamle Myndt, Og (.) om Kongernes Slægte=Linier., hvorved mange Antiquiteter bliver opdagede og oplyste.
- Thomas Larsen Borup, København 1756. 4to. 580+(6) sider. Med 3 foldede tavler (stamtavle over den danske kongeslægt). Indbundet i et samtidigt marmoreret hellæderbind med rygforgyldning. Rygtitelfelt lidt mangelfuldt. Ormehul ved indermarginen ved de sidste sider, med ganske lidt teksttab. Bogblokken gennemgående lidt plettet. Gammelt navn på fribladet. Gamle noter og indholdsfortegnelse på verso af fribladet. * Bibl. Dan. II,865. & I,626. Christen Sørensen Testrup (1685-1761) havde alsidige historiske og topografiske interesser. Hans omfangsrige bog fra 1756 samler et kolossalt stof om landmilitsens historie fra hedenold og op til hans egen tid.
      [Bookseller: Vangsgaards Antikvariat Aps]
Last Found On: 2017-12-12           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/29428920/1756-thestrup-christian-sorensen-danmarks-og-norges-krigs-armatur-i

Browse more rare books from the year 1756


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.