The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Abdruck des von dem fürstlichen Gottorfsischen General-Majorn und gewesene Commendanten der Festung Tönningen, Zacharia Wolf, theil selbst gehaltenen, theils auch auf dessen Ordre vom Ober-Auditeur Rubach verfertigten und von 1ten Januarii des vergangenen 1713. biss auf den 30 Januarii anni currentis, continuirten Journals, allen und jeden, dem in dem neulichen Abdruck der in Tönningen erhaltenen Briefschafften geleisteten Versprechen zu folge, zur Nachricht, und damit die ohnpartheyische Welt alles, was so wohl bey der Einlassung des Schweden in Tönningen, als auch nachgehends währender Bloqvade passiret, daraus ersehen könne, auf expressen Befehl publiciret und zum Druck befordert.
- Köpenhamn, dero königl. Majest. und Universit. privilegirten Buchdruckerey, (1714). 4:o. A4-X4,Y2. (=172 s.) Lagerfläckig och med enstaka småfläckar. Nött samtida marmorerat pappband. Ur Ericsbergs bibliotek. Bibl. danica III, sp. 289f, med annan titel. Klemming, Sveriges krig, s. 284. Warmholtz 5765. Finns i två varianter samma år, denna utan årtal och en, troligen ett nytryck, med årtalet 1714 utsatt. En andra upplaga utkom 1724. Efter segern vid Gadebusch tog Magnus Stenbock i början av januari 1713 skydd med hela sin armé i fästningen Tönningen i det med svenskarna allierade Holstein-Gottorp, dit han välkomnades av kommendanten Zacharias Wolf. Tönningen belägrades genast av danskarna. Fästningen var inte på långa vägar förberedd för de ca 22000 människor och 1000 hästar som anlänt, och redan i maj måste Stenbock på grund av svält och sjukdomar kapitulera med hela sin armé; den s.k. ?kapitulationen i Tönningen? Drygt ett halvår senare, den 10 februari 1714, måste även Wolf och hela fästningen kapitulera till danskarna. Den första delen av boken innehåller Zacharias Wolfs journal för perioden 1 januari till 26 maj 1713, då Stenbock kapitulerade. Den andra delen innehåller journalen som på Wolfs order sammanställdes av överauditörern Rubach om vad som hände under den resterande belägringen fram till 10 februari 1714. Wolf blev därefter dansk fånge till Nordiska krigets slut och efter krigsslutet överbefälhavare för den mycket förminskade holstein-gottorpska armén. Hans journal utgavs i Köpenhamn på kunglig befallning. [Attributes: Soft Cover]
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2017-04-15           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/2892204/1714-wolf-zacharias-von-abdruck-des-von-dem-furstlichen-gottorfsischen

Browse more rare books from the year 1714


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.