viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

GUds Børns daglige Udgang til Naade-Stoelen, Eller Udvaldte Morgen- og Aften-Bønner samt Dr. Kingos Morgen- og Aften-Sukke og Sange paa alle dage i Ugen, Til Nytte for alle dem, der ville paakalde GUd i Aand og Sandhed.
Christiania, J. Ø. Berg, 1789. 8vo. 243 + (1 annonser) s. Samt. helskbd. Sl. rundt alle kanter, særlig v. kapitélene. Spor etter orm innvendig i rygg. Skr. i gammel hånd på bakre forsats og i enkelte marger. Noe smusset.. .
      [Bookseller: Norlis Antikvariat]
Last Found On: 2017-12-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/28252177/1789-kingo-peder-hersleb-guds-borns-daglige-udgang-til-naade

Browse more rare books from the year 1789


      Home     Wants Manager     Library Search     561 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.