The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

En bättrad will-hierna/ och en trogen wänskap/ förestäld uti en af engelskan öfwersatt comoedia, som wardt öfwersänd till herr cantzelij-rådet baron Eric Wrangel.
Af en frånwarande wän. Åhr 1721. Sthlm, A. Holms tryckerij, 1723. 8:o. (6),113 s. Nött samtida hfrbd med upphöjda bind. Ryggen ngt flammig och pärmpappret ställvis bortnött. Svaga inre falsar. Försättsbladet saknas. Titelbladet delvis loss och med en gammal anteckning på baksidan. Inlagan genomgående solkig och småfläckig. Med gamla namnteckningar, bl.a. Maria Anna Westling, J. Sellén och C. A. Pousette, den sistnämnda daterad 1851. Från Ericsberg.. Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 67: "sällsynt". Översättningen gjord av Carl Gyllenborg. Han inleder med ett förord ställt till Wrangel, vilket innehåller en redogörelse för hans språk- och versprinciper. De fyra första akterna på prosa, den sista på orimmad vers. Richard Steele (1672-1729) utgav denna pjäs under namnet "The lying lover or the ladies friendship" 1703. Det är den första översättningen till svenska av ett engelskt dramatiskt arbete. Den framstående politikern Carl Gyllenborg (1679-1746) lärde sig engelska under sin vistelse i London 1704-17, från 1710 som svensk ambassadör därstädes. Han översatte ytterligare två arbeten från engelskan och inspirerades dessutom av engelska förlagor till sin berömda komedi "Swenska sprätthöken" 1740
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-02-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/276273/1721-steele-richard-en-battrad-will-hierna-och-en

Browse more rare books from the year 1721


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.