The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

[=Rubrik.] Ettbladstryck med graverad text och bild.
Utan ort, (1658?). Folio. 39,5x50,5 cm. Nära skuren i vänstermarginal annars goda marginaler. Planschen är graverad av F. de Witt. Ur Ericsbergs bibliotek. Snoilsky s. 146, nr. 2. Tre varianter finns, med olika gravörer. Sjöslaget mellan Sverige under Carl Gustaf Wrangel och Holland under Jacob van Wassenaer av Obdam visas från norr vid inloppet, mellan Helsingborg och Kronborg. I bakgrunden ses Malmö, Landskrona och Köpenhamn. I förgrunden till vänster syns det svenska amiralskeppet Victoria stridande emot det holländska dito Eendracht med Wassenaer ombord. I mitten sjunker det holländska viceamiralskeppet Brederode. Över bilden syns tre porträtt inom av änglar hållna lagerkransar på Carl Gustaf Wrangel, Wassenaer och den holländska viceamiralen Pieter Florisz. Under bilden holländsk text i sex spalter. Holländarna lyckades med segern i detta sjöslag bryta den svenska sjöblockaden av Köpenhamn
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-02-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/276272/1658-sjoslaget-i-oresund-praelium-navale-inter-rubrik-ettbladstryck-med-graverad-text-och

Browse more rare books from the year 1658


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.