The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Porträtt galleri af svenske poeter, wältalare och konstnärer.
Kärleken till ämnena egnadt. Sthlm, 1824. 4:o. Grav. titelblad,27 grav. porträtt. + [ROOS af HJELMSÄTER, L. H. Porträtter af åtskillige 1823 års riksdagsmän.] (Sthlm, 1823.) 4:o. 44 grav. porträtt. Ganska nött hfrbd från mitten av 1800-talet med guldornerad rygg och blåstänkta snitt. Titelbladet till "Porträtt galleri" urklippt och uppfodrat. Fläck på porträttet av Almlöf i det första arbetet och av von Platen i det andra. Med konstnärens blindstpl nedtill på bladen, Nestor Johnssons namnstpl och Gunnar Brusewitz exlibris. Titelbladet till "Porträtter" saknas.. Bägge arbetena är kompletta enligt Folckers förteckning sånär som på titelbladet till det andra arbetet. Det existerar dock exemplar med upp till 29 porträtt av det första verket. I det första arbetet återfinns en dubblett av A. Lauréus porträtt som inte är inräknad i kollationeringen. Det andra arbetet är försett med extraporträtten av Ehrenborg, Wrangel och Tham som uppenbarligen var senare tillägg till verket. Gunnar Brusewitz har ägnat Roos af Hjelmsäter ett kapitel i "Den nöjsamma nyttigheten"
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-02-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/276248/1824-roos-af-hjelmsater-l-h-portratt-galleri-af-svenske-poeter-waltalare

Browse more rare books from the year 1824


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.