The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

SKANDINAVISK FAUNA 1-4. 1: DÄGGDJUREN, 2: FOGLARNA 1-2, 3: AMFIBIERNA; 4: FISKARNA.
C W K Gleerups, Lund 1847-60, 1.-3.upplagorna, (14)+XVIII+656 + (6)+XXXIV+580 + (2)+580 + (4)+IV+140 + (6)+XXXIV+768s med träsnittsfigurer i texten i del 1. Sammanbundna i 4 nära samtida gröna halvmarokängband med förgyllda ryggtitlar och bindlinjeringar, blindpräglade ryggfältsramar, pärmarna med förgyllda skinnkantslinjeringar, påfågelsmarmorerade försätts och snitt, vaxade snitt (bundna hos L W Lewin, Bokbindare i Upsala); nötta pärmhörn, litet hack i överkant på ytterfalsen i volym 4, inlagorna rena och fräscha förutom bitvis lätt lagerfläckning i vol 1 och 4.. Del 1 i 2. upplagan (1847), del 2:1-2 i 3.upplagan (1858), del 3 i 2.upplagan (1860), del 4 i 1.upplagan (1855)
      [Bookseller: Antikvariatet i Norrköping]
Last Found On: 2013-02-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/275813/1847-nilsson-sven-skandinavisk-fauna-1-4-1-daggdjuren

Browse more rare books from the year 1847


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.