The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Egenhändigt skrivet och undertecknat brev till baron Schwerin på Hjularöd daterat Lund den 6 januari 1835. 4:o.
(2,1 blank,1) s. Har varit vikt. Pappersförlust i marginalen på det andra bladet uppkommen i samband med öppnandet av brevet. Litet hål i det andra bladet. Med Sven Nilssons röda lacksigill bevarat. Ur Gunnar Brusewitz bibliotek.. Brevet, som är på två sidor, innehåller en nyårsönskning och ett tack för en uggla som Nilsson fått sig tillsänd av Schwerin. "Uggleslägtet är verkligen ett af de svåraste i hela ornithologien att riktigt skilja arterne åt; det war mig derföre högst glädjande att herr baronen verkeligen ganska riktigt bestämdt den öfwersända foglen." Särskilt svårt är att skilja sparv-, minerva- och hökuggla åt. Det tillsända exemplaret var en hökuggla och Nilsson understryker dess sällsynthet: han har under 12 års tid endast haft tillfälle att skjuta tre eller fyra exemplar av fågeln. Carl Gustaf von Schwerin (1769-1855) på Hjularöd i Harlösa socken i Skåne var kammarherre och hade i sin ungdom varit löjtnant i det militära. Hans hjälpsamhet mot Nilsson har denne betygat redan i förordet till "Skandinavisk fauna" 1824
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-02-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/275811/1769-nilsson-sven-egenhandigt-skrivet-och-undertecknat-brev-till

Browse more rare books from the year 1769


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.