The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Het Bevindelyk Werk der Vroomen, Of Het leven van een waar levendig gemaakt Christen, tot prys der Heerlykheid van de Vrye Genade, Zangswyze voorgestelt, Door J.V.D.K. Waar agter gevoegt zyn twee nadrukkelyke Evangelische Brieven, hoe Christus te gebruyken, en in hem te wandelen tot Regtveerdig, en Heyligmaking. Als mede nog een Brief, handelende over verscheyde Gemoetsgestalte.
Amsterdam, Adrianus en Johannes Douci 1724 - (4) 108 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 8° (Bovenste marge eerste 3 pagina's verstevigd.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-11-22           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/27259698/1724-jvdk-het-bevindelyk-werk-der-vroomen-of

Browse more rare books from the year 1724


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.