The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Memorabilium sueticæ gentis exemplorum liber singularis.
Hamburg & Stockholm, Gothofredum Liebezeit, Typis Nicolai Spieringii, 1687. 8:o. (8),+ 211,+ (3) s. Sammanbunden med: SCHEFFERUS, Johannes. De generosi nobilisq. informatione literaria dissertatio. Stockholm, Henricus Keyser, 1678. 8:o. 44,+ (2) s. Välbevarat samtida pergamentband. Ur Hammers bibliotek, med dess exlibris och med Joh. Ax. Almquists biblioteksetikett och stämpel på båda titelbladen. Bengt Löws namnteckning i blyerts. Collijn sp. 830 resp. 827 not. Memorabilium i andra upplagan med felen från den första rättade. Det är en läro- och övningsbok i retorik, i stil efter Valerius Maximus, dock med moraliska exempel och föredömen hämtade från den svenska historien istället för den romerska, vilket var det vanliga. Ett flertal upplagor på latin utgavs och 1733 översattes den till svenska av Nils Hufvudson Dal och utgavs med titeln "Swenska folkets äro-minne". "De generose" i den andra ovanliga upplagan, som kom samma år som den första, och med endast 44 paginerade sidor, samma som de senare upplagorna från 1683 och 1688. Detta är ett omsatt nytryck med felen rättade. Collijn anger detta endast som "två upplagor". Det är en handledning i den moderna adelspedagogiken, lämplig för den skytteanska lärostolen, vilken var inrättad för ändamålet, och vars innehavare Schefferus var
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-02-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/245894/1687-schefferus-johannes-memorabilium-sueticae-gentis-exemplorum-liber-singularis

Browse more rare books from the year 1687


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.