The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De antiquis verisque regni Sveciæ insignibus, liber singularis.
Stockholm, Nicolaus Wankiif, 1678-(80?). 4:o. (8),+ 312, 311-318, 321-325,+ (3) s.+ 14 grav. och delvis utvikbara planscher. Delvis tryckt på bättre papper. Lätta småfläckar och enstaka fuktränder, en liten paperslagning s. 113-114. Litet maskhål i yttre marginal från sid. 203. Planscherna fina. Nött samtida skinnband, guldornerad rygg med upphöjda bind och pärmar med förgylld ramlinje, röda stänksnitt. Ryggen trasig i övre fält och i nedre kapitäl. Försättsbladet med klipp. Ur Bengt Olof Käldes bibliotek, med hans exlibris. Collijn sp. 825. Fant 46. Hesse 1524. Warmholtz 6877. Schück III, s. 273 ff. Med planscherna samlade i början istället för i slutet. Schefferus sista och postumt utgivna arbete. Trots titelbladets årtal trycktes inte boken klar förrän tidigast i slutet av 1679 och troligare 1680. Schefferus ville göra vissa ändringar och kopparsticken var inte riktigt färdiga. Hans död den 26 mars 1679 avbröt dock allt arbete och boken gavs ut som den var, dock med tillägg av utgivaren Johannes Columbus. Schück anser den vara Schefferus bäst skrivna arbete, även om resultaten inte står sig. Den lär vara skriven på Karl XI:s befallning, för att styrka Sveriges rätt till vapnet tre kronor gentemot Danmark
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-02-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/245889/1678-schefferus-johannes-de-antiquis-verisque-regni-sveciae-insignibus

Browse more rare books from the year 1678


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.