The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Upsalia cujus occasione plurima in religione, sacris, festis, regum electionibus, creationibus magistratuum, concessionibus dignitatum, funerationibus, & similibus, olim per septentrionem & vicinos germanos, gallos, brittanos, omneque pæne occidentem usurpata explicantur, lociq; bene multi veterum aliorumq; auctorum emendantur atque illustrantur.
Uppsala, Henricus Curio, 1666. 8:o. (8),+ 192, 195-406,+ (4) s. Två träsnittsillustrationer i texten. Delvis med hoppande pagineringsföljd. Titelbladet fläckigt med små hål. Brännmärke i främre snittet och en bit in på pappret mot slutet. Hfrbd från 1700-talet, nött rygg med svart etikett och upphöjda bind. Lars Joh. Palmbergs namnteckning på titelbladet och med Gabriel Marklins stämpel. Förord och errata bundna i slutet. Collijn sp. 831. Fant 23. Lindroth II, s. 311f. Warmholtz 348. Med en hyllningshexameter av Loccenius. Ett av de första svenska konsekvent genomförda topografisk-antikvariska undersökningarna. Uppsala var dock ett känsligt ämne, inte minst mot bakgrund av Rudbecks snart publicerade Atlantica, och Schefferus arbete om Uppsala utgör startpunkten för den stora fejden mellan honom själv på ena sidan och Olof Verelius (och i bakgrunden Olof Rudbeck) på den andra om Uppsalas ålder och läge. Det gamla hednatemplet låg, påstod här Schefferus och stödde sig på bl.a. Ericus Olai, inte vid Gamla Uppsala utan inom den nuvarande staden Uppsala, och speciellt gammalt vad det inte heller, inte äldre än något före Kristi födelse
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-02-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/245885/1666-schefferus-johannes-upsalia-cujus-occasione-plurima-in-religione

Browse more rare books from the year 1666


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.