The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Cl.
Æliani Sophistæ variæ historiæ. Cum notis Ioannis Schefferi. Strassburg, Friederici Spoor, 1647. 8:o. Graverat titelblad,+ (14),+ 384, 359-397,+ (120) s. Litet hål i marginalen genom titelbladet och de fyra följande. K- och L-arken omkastade vid inbindningen. Maskhål i marginalen. Nött samtida pergamentband som senare gjorts om till halvpergament med röda pärmpapper, nyare försättsblad. Äldre bläckanteckningar på främre pärmens insida, biblioteksstämpel från Lunds Universitetsbibliotek med dupl. anteckning samt Fr. Wulffs nästan utraderade namnteckning. Ur P. E. Lindahls bibliotek. Hoffman 12 ("Scheffer verbesserte vieles").Schweiger s. 3. Fant 3. Första upplagan av Schefferus Aelianusutgåva och tillika hans första textutgåva. Överhuvudtaget en av Schefferus tidigaste utgivna böcker och, som alla hans böcker från Strassburgtiden, sällsynt. Det är ingen av hans bättre utgåvor, han hade inga nya handskrifter att tillgå, och han har återanvänt en äldre latinsk översättning. Enligt Fant har han dock i anmärkningarna lyckats rätta både det ena och det andra. eller "Brokig historia" innehåller ett antal moraliserande anekdoter och är tillsammans med "Djurhistorier" det enda som finns kvar av sofisten Claudius Aelianus skrifter. Denne levde på 2:a århundradet e. K. och var romare till börden, men skrev på grekiska. Till dessa anekdoter hör även 20 brev med erotiskt innehåll. Dessa finns dock inte med i Schefferus utgåvor. En ny upplaga utkom 1662 och en tredje 1685. Schefferus har själv ritat och graverat titelbladet. Grekisk-latinsk parallelltext
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-02-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/245878/1647-aelianos-claudios-schefferus-johannes-utg--cl

Browse more rare books from the year 1647


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.