The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Christi MCCCXLIV.
Breve chronicon de archiepiscopis et sacerdotib. cæteris ecclesiæ Upsaliensis nunquam antea publicatum. Primus edidit, notisque ac indice necessarius adornavit Johannes Schefferus. Uppsala, Henricus Curio, 1673. 8:o. (10),+ 256, (22) s. Sid. 129-130 lagad, med viss textförlust. Välbevarat samtida pergamentband med äldre handtextad, delvis trasig, titeletikett. Lätt skada på främre pärmens nedre framkant. Ur Abraham Hülphers bibliotek, med hans namnteckning, daterad 1766. L. F. Rääfs exlibris. Collijn sp. 164. Warmholtz 1883. Schefferus utgåva av den nyupptäckta upsaliensiska ärkebiskopskrönikan blev genom hans kommentarer en del av striden mellan honom och Olof Verelius om Uppsala hednatempels läge och ålder. Krönikan, som är en av Sveriges viktigaste medeltidskrönikor, hittades av Hadorph 1668. Han överlämnade den genast till Schefferus och redan 1671 var denne färdig med texten, men på grund av Curios försumlighet dröjde tryckningen till 1673. Den omtrycktes av Benzelius i "Monumentorum veterum ecclesiæ Sveogothicæ prolegomena", 1709-13
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-02-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/245865/1673-schefferus-johannes-utg-incerti-scriptoris-sveci-christi-mcccxliv

Browse more rare books from the year 1673


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.