The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Blandade kort.
Essäer. Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1957. 174,(1) s. Häftad. Lätt nött och med svaga fuktränder på bakre omslag. Med dedikation till "Olof och Martina från Gunnar". Ur Olof Lagercrantz bibliotek och med inklistrad etikett på bakre omslags insida som anger detta.. Med personliga essäer om bl.a. Cajsa Warg, Fredrika Bremer, Cederborgh, Almquist, Darwin, Linnélärjungen Brelin, Choderlos de Laclos, Gide, Rimbaud, Faulkner, Södergran, Boye, Dürer och Lautrec
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-02-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/245760/1957-ekelof-gunnar-blandade-kort

Browse more rare books from the year 1957


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.