The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Alle de werken van Flavius Josephus, behelzende twintig boeken van de Joodsche oudheden, t verhaal van zyn eygen leven, de histori van de oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, de twee boeken tegen Apion, en zyne beschryving van den marteldood der Machabeen. Waarby komt het gezantschap van Philo aan den keyzer Kaligula. Alles uyt de overzetting van den heer D Andilly in t Nederduytsch overgebragt door W. Sewel. Nog zyn daarby gevoegd de vyf boeken van Egesippus van de Joodsche oorlogen en de verdelging Jerusalems.
Amsterdam, Joannes Oosterwyk 1722 - REPRINT, (titelprent met verklaring, 33) 782 (30) 113 (11) p. Half leer met goudopdruk, Folio. Luxe uitgave (Het exemplaar verkeert in een uitstekende staat, uitgave door De Banier, Utrecht 2003.). ISBN 9789036606003
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-10-24           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/23837392/1722-josephus-flavius-alle-de-werken-van-flavius-josephus

Browse more rare books from the year 1722


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.