The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Drukproef van Jan Cremer. Portret van een legende door Hans Dütting, met vele tientallen eigenhandige correcties van Jan Cremer, aangevuld met correspondentie en knipsels.
Losbladig. Dubbelzijdig bedrukt A4. 555 p. 2010.l Computerprint, gedateerd '25-2-2010', van de in 2010 als herziene uitgave van Jan Cremer Documentatie (2005) verschenen monografie van Jan Cremer. De schrijver neemt deze drukproef op tientallen plaatsen onder handen: typefouten, namen, Spaanse teksten en jaartallen worden verbeterd. Hier en daar vult Cremer de tekst aan met nuttige informatie. Onderaan p. 51 schrijft hij: 'Naarmate Cremer bekender werd kwamen er ook de meest dwaze verhalen de kop opsteken. Mensen eigenden zich een rol in zijn boeken toe'. Ook verandert hij kleine details, zoals de locatie van een weeshuis: 'Duitsland' wordt 'Heelsum', een Gelders dorpje.Bijgevoegd worden uit de jaren 2007, 2008 en 2009 zes (soms zeer uitvoerige) brieven en drie ansichtkaarten van Jan Cremer aan Hans Dütting, die een flink pak fotokopieën en knipsels hebben begeleid: Jan Cremers eigen documentatie dus. Hierop noteert Cremer herhaaldelijk zijn commentaar: op een kopie van Willem Oltmans' Memoires 1968-1970 staat: 'Hans, kreeg gisteren deze memoires in handen waar ik weer veelvuldig in voorkom Hierbij de meest interessante'. Uit een brief van 26 juni 2009: 'Typerend: het verschil tussen de Nederlandse en de Vlaamse kritiek. NL: een en al jaloezie. Vlaanderen: vol lof en respect'. In een andere brief laat Cremer nietsverhullend zijn gedachten gaan over een goede biograaf: 'S. is nogal slordig [...] Ik zie veel meer in Hazeu die vast en zeker een gedegen biografie zou schrijven'.Dit materiaal illustreert prachtig de wisselwerking tussen Cremer en Dütting: hoe een biograaf te werk gaat en hoe de gebiografeerde hem af en toe bijstuurt en souffleert.
      [Bookseller: Antiquariaat Fokas Holthuis]
Last Found On: 2017-10-24           Check availability:      booklooker.de    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/23809906/2010-cremer-jan-drukproef-van-jan-cremer-portret-van

Browse more rare books from the year 2010


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.