The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Olof von Dalins Witterhetsarbeten, i bunden och obunden skrif-art.
- Första - Sjette Bandet. Stockholm: Carl Stolpe, 1767. 8:o. (16),107,(3),(2 blanka),186,(6),227,(5); (4),234,(6),207,(1),197,(2); (4),532,(16); (4),520,(24 sista blank); (4),524,(12); (4),464,(14) s. Del 1 i ett hårt nött samtida marmorerat pappband. Lagad spricka i ryggen och främre yttre fals. Fläck på nedre snitt som går in någon millimeter. Saknar eftersättsblad. Del 2-6 i fem samtida halvskinnband i kalv. Rikt gulddekorerade ryggar. Litet hörn på deltiteletiketten på del 2 saknas. Ex Libris Gunnar Philipson. Del 1 med namnteckning Henr. Herbst på deltitelbladet till Andeliga Arbeten. Del 2-6 med stämpel NLR på titelbladen. Del 1 18 x 11 cm. Del 2-6 17 x 11 cm.[#\128305] [Attributes: Hard Cover]
      [Bookseller: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB]
Last Found On: 2017-10-24           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/23806689/1767-dalin-olof-von-olof-von-dalins-witterhetsarbeten-i-bunden

Browse more rare books from the year 1767


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.