The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Olof von Dalins Witterhetsarbeten, i bunden och obunden skrif-art.
- Första - Sjette Bandet. Stockholm: Carl Stolpe, 1767. 8:o. (16),107,(3),(2 blanka),186,(6),227,(5); (4),234,(6),207,(1),197,(2); (4),532,(16); (4),520,(24 sista blank); (4),524,(8); (4),464,(14) s. Del 5 saknar 2 blad i slutet. Fem samtida nötta halvskinnband i kalv. Ej uniforma utan av tre olika typer. Tredje och Femte Bandet med fläckar på ryggar. Tredje Bandets försättsblad och främre pärms spegel bruntonade av tidningsurklipp. Fjerde Bandet med insektsskador vid ryggens huvud samt med namnteckning Andr. Bronander på titelblad samt Joh. Bredbäck 1801 och Otto Schödström 1872 på försättsbladet. Femte bandet med något fläckad inlaga. Sjette Bandet oskuren i samtida gråpappersomslag. Översta 12 mm av pappersryggen saknas samt bit vid ryggens fot. Fuktfläckar på omslaget. Namnteckning Zöyè (?) samt siffror övre yttre hörn på titelbladet. Ex libris Mehrlicht. 18 x 11,5 cm. Del 6 18,5 x 12 cm.[#\93535]
      [Bookseller: Antiquaria Bok & Bildantikvariat AB]
Last Found On: 2017-10-24           Check availability:      AbeBooks    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/23804886/1767-dalin-olof-von-olof-von-dalins-witterhetsarbeten-i-bunden

Browse more rare books from the year 1767


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.