The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Historie der Kercken van Schotlandt, Van het begin der Reformatie, tot het Jaer 1667. Als mede de schrickelijcke verdruckingen, die tot dat Jaer toe voorgevallen zijn, en de laetste woorden der gener die voor de waerheydt ghestorven zijn. Mitsgaders sonderlinge Exempelen wreetheyt aen de Inwoonders van eenige plaetsen in dat Landt onlanghs gepleeght.
Rotterdam, Joannes Borstius 1668. (12) 448 p. Origineel half Leer, 12° (Mist de franse titelpagina, laatste pagina voorwerk in kopie. eerste Nederlandse uitgave van dit zeldzame werk over de onderdrukte kerk in Schotland door James Stewart and James Stirling. Vanwege de inhoud werd dit werk in 1667 door de Raad verboden, alle exemplaren moesten ingeleverd worden om verbrand te worden. Hierdoor werd dit werk nog geliefder bij de Schotten en er verschenen dan ook diverse edities waaronder deze Nederlandse uitgave.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-10-24           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/23770703/1668-stewart-jamesstirling-james-historie-der-kercken-van-schotlandt-van

Browse more rare books from the year 1668


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.